ตัวแทนจำหน่าย และ ติดตั้งประตู หน้าต่าง WINDSOR รางน้ำฝน ไวนิล SCG
บริษัท เจแอนด์เจ โฮมโซลูชั่น จำหน่าย ประตู-หน้าต่าง Windsor และรางน้ำฝนยี่ห้อ SCG
โรงงาน

 

โรงงานผลิตสินค้าของ บริษัท เจแอนด์เจ โฮมโซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ในอำเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี ซึ่งเร่สามารถผลิตสินค้าประตูหน้าต่าง ไวนิล Windsor ได้ทุกรุ่น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้เครื่องจักรที้นำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมด เพราะเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าและคุณภาพการทำงานของพนักงาน ยกตัวอย่างเช่น เราใช้เครื่องตัดเหล็ก ระบบ Brand saw เป็นเครื่องที่สามารถตัดเหล็กได้ครั้งละมากๆ และจะไม่มีประกายไฟเหมือนเลื่อยไฟฟ้าทั่วไป ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และ ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อพนีกงานของเรา

โรงงานของ บริษัท เจแอนด์เจ โฮมโซลูชั่น จำกัด เป็นโรงงานสีขาว ปลอดยาเสพติด 100% จากการสุ่มตรวจหาสาร จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกๆ 2 เดือน จึงมั่นใจได้ว่า เราส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ท่านอย่างแน่นอน