ตัวแทนจำหน่าย และ ติดตั้งประตู หน้าต่าง WINDSOR รางน้ำฝน ไวนิล SCG
บริษัท เจแอนด์เจ โฮมโซลูชั่น จำหน่าย ประตู-หน้าต่าง Windsor และรางน้ำฝนยี่ห้อ SCG

บริษัท เจแอนด์เจ โฮมโซลูชั่น จำกัด


บริษัท เจแอนด์เจ โฮมโซลูชั่น จำกัดเป็นบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งจาก บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (บริษัทในเครือ SCG) ให้เป็นตัวแทน ตัวแทนจำหน่ายและติดตังประตู-หน้าต่าง Windsor และรางน้ำฝน ไวนิล SCG อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัท เจแอนด์เจ โฮมโซลูชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างสูงในตลอด 3 ปีที่ผ่านมาจึงทำให้บริษัทสามารถเติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว โดยมีโครงการหมู่บ้านหลายโครงการในพื้นที่ ภาคตะวันตก ใช้ประตูหน้าต่างไวนิล Windsor ที่ผลิตโดย บริษัท เจแอนด์เจ โฮมโซลูชั่น จำกัด ทั้งโครงการของคนไทยและชาวต่างชาติ

ในปีนี้ บริษัท เจแอนด์เจ โฮมโซลูชั่น จำกัด มีโครงการที่จะเปิดสาขาใหม่ ที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นจุดบริการลูกค้า เพิ่มจากเดิม คือจังหวัดเพรชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านแบบนี้ตลอดไป

BRAND PHILOSOPHY VISIONARY LIVING
นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยอย่างชาญฉลาด


เราควรปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่อภาวะน่าสบายในการอยู่อาศัยได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก อุณหภูมิความร้อนโดยเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีมาพร้อมกับปัญหาปริมาณน้ำฝนและความแปรปรวนของสถาพอากาศที่ยากเกินว่าจะควบคุมได้โดยเฉพราะอย่างยิ่งประเทศไทยเราที่มีภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้แนวเส้นศูนย์สูตรที่มีอากาศแบบร้อนและชื้นจัดตลอดปี (อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในระดับสูง 20.5 ถึง 35.0 องศาเซลเซียสและมีปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปีอยู่ในระดับเฉลี่ย 975 ถึง2,474 มิลลิเมตร) จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมทั้งในแง่ของการออกแบบสถาปัตยกรรมและวัสดุอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยในสภาพอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันและสามารถลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

จากปัญหาและอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นนี้ได้จุดประกายให้ผู้นำด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไวนิลของอาเซียนอย่างบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรมจำกัด ได้ริเริ่มแนวคิดและสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัยอย่างชาญฉลาด (Visionary Living) ด้วยวิศัยทัศน์แห่งอนาคตภายใตเแบรนด์ ที่มีชื่อว่า "WINDSOR" เพื่อให้ทุกการออกแบบตอบรับวิถีการใช้ชีวิตของคนไทย